تابلویی

ماژول کنترلر پرده برقی هوشمند مدل

ماژول کنترلر پرده برقی هوشمند مدل

SKU : HDL-MW02.431

ماژول کنترلر پرده برقی هوشمند مدل HDL-MW02.431

این ماژول جهت کنترل پرده مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که موتور پرده که دارای 3 سیم است به این ماژول وصل می شود و کنترل باز و بسته شدن پرده را این کنترلر انجام خواهد داد.

باز و بسته کردن پرده
قابلیت کنترل دو پردبه صورت مجزا
قابلیت اعمال زمانهای اجرای مختلف، بسته به طول و وزن پرده متفاوت است.
قابلیت کنترل پرده های کرکره ای
نصب روی ریل
بیشترین جریان هر کانال 5 آمپر می باشد
دارای گواهینامه CE
قابلیت شناسایی ماژول در شبکه
امکان کنترل دستی توسط کلید های موجود بر روی آن