تابلویی

ماژول مبدل ارتباط kNX هوشمند مدل

ماژول مبدل ارتباط kNX هوشمند مدل

SKU : HDL-MCEIB.231 (SB-DN-EIB)

ماژول مبدل ارتباط kNX هوشمند مدلHDL-MCEIB.231 (SB-DN-EIB)

قابلیت های ماژول:

قابلیت پشتیبانی از انواع پکتهای دیتا

قابلیت برقراری ارتباط دو طرفه بین HDL Buspro و KNX/EIB

قابلیت تعیین 254 هدف کنترلی