تابلویی

ماژول امنيتی مدل

ماژول امنيتی مدل

SKU : HDL-MSM.431

ماژول امنیتی مدل HDL-MSM.431

یکی از لایه های مدیریت ساختمان هوشمند، اجرای سیستم امنیتی است، این مورد یکی از قابلیت هایی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و یکی از موراد بسیار کلیدی در ساختمان هوشمند مطرح است، به نحوی که ساختمان هوشمند بدون سیستم امنیتی، معنا ندارد. این سیستم به شکل های مختلف در برندهای مختلف مطرح است. در برندHDL این سیستم به عنوان مغز متفکر، اطلاعات را از سنسورهای مورد نیاز دریافت و به توجه به شرایط کنونی تصمیم گیری خواهد کرد.

قابلیت های سیستم امنیتی

این ماژول در 8 زون مختلف می تواند بکار رود به نحوی که می توان از یک ماژول برای کنترل سیستم امنیتی 8 ناحیه استفاده کرد.

قابلیت ارتباط با سیستم ارسال پیام کوتاه در مواقع امنیتی

قابلیت ارتباط با سیستم پخش صوت در مواقع امنیتی

قابلیت بررسی وضعیت تمامی سنسورها در موقع فعال سازی سیستم امنیتی و اعلام اخطار مورد نظر در صورتی مد سنسور روی وضعیت نامطلوب باشد.

دارای 10 لایه امنیتی

قابلیت تعریف مدهای 24 ساعته در هنگام استفاده از سنسور دود، گاز و اطفای حریق

قابلیت شناسایی ماژول در شبکه باس

قابلیت تعیین زمان های تاخیر جهت اجرای فرامین دلخواه در مواقع خطر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید