محیطی

سنسور هوشمند اولتراسونیک هالوژنی مدل

سنسور هوشمند اولتراسونیک هالوژنی مدل

SKU : HDL-MSPU03.4C

سنسور هوشمند اولتراسونیک هالوژنی مدلHDL-MSPU03.4C

دارای سنسورلوکس،سنسور دما، سنسور PIRو سنسور اولتراسونیک

دارای دو عملگر دیجیتال:AND & OR

دارای 24عدد منطق قابل برنامه ریزی که هر منطق میتواند فرمان برای خروجی ست کند.

قابلیت تنظیم حساسیت مادون قرمزدر رنج 1 ال 100 درصد

قابلیت تنظیم حساسیت اولتراسونیکدر رنج 1 ال 100 درصد

دارای دو ورودی USدر هر بلوک منطقی، در کل قابلیت ست کردن US 48

قابلیت ارائه فرمانهای کنترلی به صورت:

Scene Switch,Sequence Switch,Universal Switch,single channel lighting control , Broadcast scene or channel ,curtain switch,GPRS,panel control,security,music play etc

Parsintelligent, Parsintelligent HDL, Smart building, Smart home, Intelligent building, HDL iran representative office, Iran HDL office, Intellienthome, intelligentbuilding, BMS, smartbuilding , smarthome

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید