محیطی

جا کارتی هتلی هوشمند مدل

جا کارتی هتلی هوشمند مدل

SKU : HDL-MPCH01.48

جا کارتی هتلی هوشمند مدل HDL-MPCH01.48

قابلیت های این ماژول

ارسال دیتا بین شبکهHDL-Bus و Ethernet

مدیریت از راه دور

دارای اینتر فیس RJ45 و RS485

انتقال دیتای هوشمند ، مینیمم کردن فلوی ارسال دیتا

نصب بر روی ریل در داخل تابلو

دکمه جهت شناسایی ماژول به شبکه