آیفون تصویری دیجیتال سامسونگ

SHT-ZFT10/CN

SHT-ZFT10/CN

  • تقسیم کننده 10 واحدی
  • مخصوص مانیتورهای نیمه هوشمند