آیفون تصویری دیجیتال سامسونگ

SHT-ZFT04/CN

SHT-ZFT04/CN

  • تقسیم کننده 4 واحدی
  • مخصوص مانیتورهای نیمه هوشمند