تجهیزات مداربسته آنالوگ فاروس

FDV-11 04/08/16

FDV-11 04/08/16

  • CIF  MINI 1U DVR
  • تعداد كانال های  ورودی های تصویر : 16/8/4 كانال
  • خروجی های تصویر: 1 TV , 1 VGA
  • فشرده سازی تصویر : H.264
  • تعداد ورودی و خروجی صدا : 1 و 1 خروجی
  • سرعت و كیفیت ضبط :25@ CIF       
  • برق : DC 12V /2A
  • سایر امكانات : 1 SATA  PORTS – SMART  PHONE