تجهیزات مداربسته آنالوگ فاروس

FDH-52 04/08/16

FDH-52 04/08/16

FDH-52 04/08/16-HD

  • 1080P  REALTIME
  • HYBRID DVR
  • تعداد كانال های  ورودی های تصویر : 16/8/4 كانال  آنالوگ و 16/8/4 كانال IP
  • خروجی های تصویر:   ,LOOP 1 TV , 1 SPOT, 1 VGA ,1 HDMI
  • فشرده سازی تصویر : H.264/MJPEG(IP)
  • تعداد ورودی و خروجی صدا : 16/8/4  و 1 خروجی
  •  سرعت و كیفیت ضبط : 25@960 H       
  •  برق : AC 100~240V,50/60Hz
  • سایر امكانات : 8SATAPORTS – DVD – RW (OPTIONAL